line line

Sztuka nauczania

Sztuka nauczania

Pedagogika czyli w szerokim znaczeniu nauka i sztuka nauczania. Pedagogika jest nauką o wychowaniu, jego celach, metodach, środkach i formach organizacji. Wyróżnia się pięć źródeł celów wychowania: natura człowieka, wartości ponadczasowe, wartości społeczne, wizja przyszłego świata zawarta w ideologii, wartości religijne. Celem wychowania jest przygotowanie młodego człowieka do uczestnictwa w życiu społecznym, które wyrażałoby się w zaangażowanym działaniu, w tym również przygotowanie młodego człowieka do pracy zawodowej w tym rozwój indywidualnych uzdolnień i osobistych zamiłować.

(więcej…)

Studia dla humanistów

Studia dla humanistów

Od lat popularnym i uznanym kierunkiem studiów jest pedagogika (tutaj pedagogium.pl). Absolwenci kierunku pedagogika i kierunków jemu pokrewnych uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

(więcej…)

line
footer
Działa na WordPress | Zaprojektował Elegant Themes