Co oznacza?

Co oznacza?

Na początku wyjaśnijmy rękojmia to ustawowa, obligatoryjna odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Stosowana przy umowie sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych. Po nowelizacji Kodeksu cywilnego, tj. od 25 grudnia 2014 r. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy z umową.Jeżeli kupującym jest konsument, na równi…

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej( importera, dystrybutora ), oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

rękojmia za wady fizyczne

Foto: pixabay.com

Wcześniej wady fizyczne mogły polegać na zmniejszeniu…

Wcześniej wady fizyczne mogły polegać na zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy( np. przemakalność nieprzemakalnej kurtki ), niekompletności( np. brak oprogramowania do komputera, brak dokumentacji ), braku określonych właściwości( np. zawyżono parametry, użyto innych materiałów, brak odpowiednich walorów estetycznych, większe koszty eksploatacji ).

rękojmia za wady fizyczne

Foto: pixabay.com

Demotywatory

Smog w Polsce staje się coraz większym problemem. Dusimy się coraz bardziej i póki co nie ma pomysłu na to, jak sobie z tym poradzić – W Chinach wymyślili coś, co chcemy i u nas. Chodzi o "pionowe lasy". "Pionowe lasy" to roślinność umieszczona na budynkach. Około 23 różnych gatunków roślin ma produkować dziennie nawet 60 kg tlenu, co stanowi dość sporą pomoc dla dusznych od zanieczyszczeń miast

Mistrzowie:

Co to...? –

line
footer
Działa na WordPress | Zaprojektował Elegant Themes