Zwiększ wiedzę na temat prawa autorskiego

Zwiększ wiedzę na temat prawa autorskiego

Nowelizacja prawa autorskiego wprowadziła nowe zasady, których znajomość jest niezbędna. Szczególnie, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą. Również prywatne osoby powinny wiedzieć, w jaki sposób( i czy w ogóle można )korzystać z czyjejś własności.Zapamiętajmy sobie raz na zawsze:…

Zapamiętajmy sobie raz na zawsze: to autor decyduje o przeznaczeniu dzieła. Być może dyskusja na te tematy prowadząca do przyjęcia nowych zasad nie miałaby miejsca, gdyby nie Internet. To między innymi sieć stała się bazą wypadową do szybkiego rozprowadzania czyjejś własności. Mamy tu na myśli również te wytwory, które jeszcze do niedawna były niezdefiniowane. Wytwór w rozumieniu prawa autorskiego niesie za sobą korzyści finansowe. Dla przykładu, jeżeli utwór muzyczny będzie rozpowszechniany nielegalnie, wówczas należy uznać autora za poszkodowanego. W tworzeniu prawa autorskiego bardzo ważne było zatem ustalenie przedmiotu. Zaliczymy do niego nie tylko dzieła plastyczne, muzyczne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, sceniczne, audiowizualne, lecz także idee, pomysły, akty normatywne, urzędowe dokumenty, znaki firmowe, nieskomplikowane informacje prasowe itp.

W zasadzie wszystko to, co powstało”…

W zasadzie wszystko to, co powstało” z umysłu” człowieczego podlega pod przepisy prawa autorskiego. Łamanie prawa to między innymi nielegalne wykorzystywanie zdjęć autorskich, które bez problemu możemy ściągnąć z Internetu. Dlaczego znajomość zasad związanych z prawem autorskim powinna być oczywista dla każdego człowieka. Bezprawne korzystanie z czyjejś własności grozi karami pieniężnymi. W ten sposób motywuje się społeczeństwo do postępowania zgodnie z literą prawa.

Demotywatory

Członkowie szwedzkiej grupy Sabaton wypowiadają się na temat Polaków oraz naszej historii – Chyba nikt nie przedstawiłby nas w lepszym świetle

Mistrzowie:

Po pierwsze zwiększ masę! –

line
footer
Działa na WordPress | Zaprojektował Elegant Themes